School contacts

Slovakia

Stredná odborná škola obchodu a služieb Samuela Jurkoviča

Sklenárova 1, 821 09  Bratislava

souo-sj@stonline.sk +4212/ 5341 3621

https://sossklenarova.edupage.org/


Czech

Střední škola obchodní a Vyšší odborná škola 

Husova 9, 370 01  České Budějovice 

ekretariat@sso.cz

https://www.sso.cz/


Italy

Liceo Statale Arturu Issel

Via Fiume 42, 170 24  Finale Ligure (SV)

svpso2oood@istruzione.it 019 69232

https://www.liceoissel.gov.it/

Lithuania

Kazlų Rūdos Kazio Griniaus gimnazijaAtgimimo 

g.1, Kazlų RūdaĮmonės 190398583

kgrinius@gimnazija.kazluruda.lm.lt 8 343 68 029

https://www.kaziogriniausgimnazija.lt/